Välkommen!

Pedars gård i Nitlax är vid första anblick ett klassiskt exempel på en bondgård, med ett fint
karaktärshus från slutet av 1890-talet, ladugård och torp. Därtill kommer den
skogsmark och åkermark som breder ut sig omkring gården.
Modellexempel på ett lantbruk, kunde man säga.

Ekologisk

Gården har övergått till ekologisk produktion 2017

Kalvarna i Nitlax

Under månaderna mars-maj föds det alla årliga cirka 20 kalvar. Se bilder på kalvarna i galleriet.

Försäljning

Gårdens 25 avelskor kalvade första gången våren 2015 och vi leverar kött genom beställning på webbsidan, REKO och diverse sommartorg huvudsakligen Prästkulla. Dessutom erbjuder vi försäljning av ved.

Kontakt

Har du frågor angående Pedars gård, Higland Cattle kor eller försäljning av kött? Vänligen kontakta oss så besvarar vi dina frågor!

Highlandkorna har här en viktig uppgift.

De fungerar som landskapsvårdare; betar naturängar och vass runt Nitlaxviken.

Information om Nitlax Highland Cattle

Att förvalta en släktgård innefattar många utmaningar. Highlandkorna har här en viktig uppgift. De fungerar som landskapsvårdare; betar naturängar och vass runt Nitlaxviken. Förutom att det främjar fågellivet i strandzonen får man bort näringsämnen från vattendragen när korna betar bort vassen. En annan stor utmaning är restaurerande och underhåll av gårdens byggnader även reparation av stengålar för att bevara ett levande kulturlandskap.

Highlandkorna är en av de minst förädlade nötdjursraserna. De får inget kraftfoder. Highland Cattle som ursprungligen är från Scottland har betat på de karga höglandsslätterna under århundranden och kan därför tillgodogöra de få näringsämnen de får från gräs och hö.

Det här resulterar i ett unikt kött vad beträffar konsistens och smak. På gårdar med mera konventionella köttdjursraser får djuren kraftfoder och når slaktvikten efter ca 2år. Highland cattle når slaktmognad först efter ca 3 år. Ändå konkurrerar gården på samma marknad som övriga köttproducenter.

DET SOM FÖRLORAS I TID ERSÄTTS AV HÖGRE KÖTTKVALITET OCH GODARE SMAK.

Då djuren huvudsakligen betar på specialmiljövallar är vi stolta över att i framtiden kunna leverera rena närproducerade livsmedel.

 

Frågor?

Om du har frågor var inte orolig att kontakta oss!