Historik

Gården har varit i samma släkts ägo i 5 generationer.

Historik

Gården har varit i samma släkts ägo i 5 generationer. Gårdens första ägare var Gabriel Emanuel Wikström och han fick en son Emil Wikström. Min morfar Ruben Wikström var den tredje generationen på gården. Mina föräldrar Göta Gunhild (f. Wikström) Ekholm och min far John Reinhold Ekholm brukade gården fram till 2005.

Gården har alltid varit en husdjursgård så tröskeln att börja med Highland cattle var inte särskilt stor. Mina två söner som är i skolåldern umgås gärna med djuren.

Min morfar hade första självgående Tröskan i regionen men när närmaste tork fanns i Siggby i Tenala blev torkningskostnaderna så stora att han fick återgå att använda självbindare. Anskaffande av tröskan resulterade i en notis Västra Nyland så ovanligt var det att anskaffa en tröska på 1950 talet.

Under fortsättningskriget när ryska trupper ockuperat Hangö var det ett kanonbatteri i min morfars skog som besvarade eldgivningen från Hangö. En del av min skog brann under kriget och fortsättningsvis kan man hitta granatsplitter i träd så de lokala sågverken kollar trädstammarna med metalldetektorer.