Skogsbruk

Skogsbruk

Gårdens skogsareal är ca 100ha varav växtlig skog 89ha och övriga arealen impediment. Skogsbruksplan finns för att ha en bättre överblick över vad som skall göras. Intäkter från skogsbruket är öronmärkta för gårdens investeringar

Gårdens skogsareal (ha)