Pedars Gård i Nitlax

Det är i Nitlax du hittar denna gård. Välkommen att besöka både gård och djur!

Pedars gård

Att förvalta en släktgård innefattar många utmaningar. Highlandkorna har här en viktig uppgift. De fungerar som landskapsvårdare; betar naturängar och vass runt Nitlaxviken. Förutom att det främjar fågellivet i strandzonen får man bort näringsämnen från vattendragen när korna betar bort vassen. En annan stor utmaning är restaurerande och underhåll av gårdens byggnader även reparation av stengålar för att bevara ett levande kulturlandskap.